OPERATIVA OCH STRATEGISKA HR-INSATSER

Med siktet framåt

Taktiskt och strategisktTaktisk HR-plan

Budget inkl. personalkostnader

och möjligheter med olika anställningsformer.


Talent Management

Kompetens och successionsplanering


Employer Branding

Mål och aktiviteter för ett

attraktivt arbetsgivarvarumärke 


Kultur och mångfald 

Värderingsimplementation inkl. policys mot diskriminering & trakasserier


Headcount

Finansiell-arbetsrättslig rapportering och analys för datadrivna HR-beslut.

Här och nu

HR i vardagenHR-coaching 

Löpande tillgång till rådgivning och en extra

HR-erfarenhet.

För VD, chefer och HR 


Omställning av personal.

 Fackliga förhandlingar vid arbetsbrist och övergång av verksamhet inkl. planering och genomförande.


Wellbeing & hälsa

Proaktiv plan, reaktivt rehabilitering av sjukskrivna och möjlighet till kartläggning av psykisk ohälsa med stöd av medicinsk kompetensFrån början

Bygga en HR-plattform HR-audit och roadmap

med fokus på företagets utvecklingspotential


Översyn av villkor och harmonisering/paketering av anställningserbjudande


Performance Management

Koncept och genomförande av

strukturerade utvecklingssamtal och lönerevision


Arbetsmiljö

Implementation av

arbetsmiljö-organisation och styrdokument 


Upphandling av HR-leverantöreroch rekrytering av ordinarie HR-team

inkl. stöd vid on-boarding