Din PARTNER 

inom HR och People Management


HR Experience hjälper företag* i olika faser

med operativa och strategiska HR-insatser.


Vi erbjuder affärsnära och målstyrda leveranser

som flexibelt kan skalas upp eller ner beroende på situation.


Vår ambition är att lära känna ditt företag och vara en pålitlig HR-partner


*med eller utan HR-avdelning

När vi kan hjälpa till:


Med siktet framåt - taktiskt och strategiskt


Vår erfarenhet av att implementera HR-initiativ är att det är lättare att skapa engagemang hos chefer och medarbetare när det finns en röd tråd och en plan för det man vill uppnå.


Här och nu - HR i vardagen


När ovisshet råder, som nu i en pandemi,

finns det stor anledning att t ex säkerställa

praktisk arbetsrätt, en god arbetsmiljö

och ett tryggt ledarskap.Från början - bygga en HR-plattform


Det finns flera goda skäl till att stegvis bygga en plattform

för frågor inom HR/People Management. Inte minst för att kunna vara snabbfotad i förändring och samtidigt lyckas skapa förtroende hos befintliga och potentiella medarbetare.

"I've learned that people will forget what you said,

people will forget what you did, but people

will never forget how you made them feel."


Maya Angleou