KONTAKT

Du är troligtvis en chef i affären eller ansvarig för HR som har förväntningar på dig inom HR/People Management som du behöver uppnå med begränsade resurser.


På plats eller i bakgrunden kan HR Experience hjälpa dig med insatser på kort eller lång sikt för att du ska kunna nå din målbild.


Låt oss höras om vad som kan vara möjligt och rimligt att göra tillsammans!

Zorine Rina Jacobsson

Mobil +46 730 28 95 00

Email rina@hrexperience.se

Brinner för frågor inom HR-området och har genom åren haft förmånen att lära känna flera företag med olika ägarstrukturer och som är i olika faser, storlekar och branscher.

 

Jag drivs av att utveckla och göra saker lite bättre och trivs i rollen av att vara ett professionellt stöd och ”caddie” till företag i förändring. Mitt mål är att bidra till attraktiva och trovärdiga arbetsgivare som fattar medvetna beslut kring People med både hjärta och hjärna.

 

Mitt arbetssätt är pragmatiskt och affärsnära och mitt måtto "less is more".

Med inblick från framgångsrika konsultverksamheter, förstår jag att varenda timme och investerad krona räknas och ställer höga krav på en affärsnära och värdeskapande HR-leverans.


Läs gärna mer om mina erfarenheter från olika roller (t ex HR-chef, HR Business Partner,

HR-specialist, HR-konsult) på LinkedIn: